Σέικερ

  • Βολικό χειροκίνητο και ακόμη και γρήγορο αναδευτήρα

    Βολικό χειροκίνητο και ακόμη και γρήγορο αναδευτήρα

    Η χρήση εξαρτημάτων ανάμειξης μέσα στο φλιτζάνι, χωρίς χειροκίνητη ανάμειξη σωματιδίων σκόνης στο κύπελλο, έτσι ώστε το ρόφημα, η σκόνη γάλακτος και άλλα υγρά να αναμειγνύονται ομοιόμορφα

    Η εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες επαγγελματικές και άνετες υπηρεσίες πωλήσεων, πωλήσεωνπροϊόνταεξαιρετική ποιότητα και όμορφη τιμή, με καλή εξυπηρέτηση μετά την πώληση